Alfa map Site map Forside Udskriv E-mail Få teksten læst op
Søg
 
Gamle Landevej 7  -  2600 Glostrup  -  Tlf: 43260100  -  man-tor kl. 8.00-15.30, fre kl. 8.00-15.00
Om Kennedy Centret Organisation Medarbejdere Ledige stillinger Årsrapport m.m. Her bor vi Kontakt Om kennedy Links English - Limited version Laboratory analyses Laboratory pricelist Laboratory profile Exclusion of liability Research profile PKU, Fragile X and Rett syndrome Center for Fragilt X Forskning Synshandicap Øjenmalformationer og øjenudvikling Aniridi USHER syndrom Oculocutaneous albinism (OCA) AMD (aldersrelateret makuladegeneration) Autosomal dominant opticus atrofi Glaukom Mental retardering Gilles de Tourette Syndrom (GTS) Kromosomale ubalancer Fragilt X Down syndrom Kobberstofskiftet Menkes sygdom Funktionelle studier af ATP7A proteinet Udvikling af nye behandlingsmuligheder Epigenetik Maternel hypomethyleringssyndrom Aldersrelateret ændring i X-kromosom reaktivering PKU og beslægtede tilstande Phenylketonuri (PKU) Co-faktor BH4 og smerteforskning Familiær Dopa-responsiv dystoni Nyt fra forskningen Publikationer 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Tidligere publikationer Links Genetisk rådgivning Information Arvelig cancer rådgivning Sjældne kromosomafvigelser Lokationsnummer Priser Links - Genetisk rådgivning Laboratoriet English Nye analysetilbud Rekvisitioner Priser Vejledninger og downloads Kvalitetspolitik Synsregisteret Øjenklinikken Rekvisitioner Selvbetjening Links Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 28/5 2019
Forskning - Fragilt X
Kontakt: Karen Brøndum Nielsen

Fragilt X syndrom er den hyppigste form for arvelig udviklingshæmning. Sygdommen nedarves X-bundet og rammer både piger og drenge. Hyppigheden er ca 1:4000 blandt drenge og ca. 1: 8000 blandt piger. De kliniske symptomer består udover udviklingshæmningen af et langt smalt ansigt, store udstående ører og postpubertal makroorkidisme.

Syndromet skyldes en ekspansion af et trinukleotid (CGG) repeat på X-kromosomet (Xq27.3) i FMR1 genet. Normale har 6-44 repeats i genet og anlægsbærere har 55-200 repeats, hvilket kaldes en præmutation. Bæreren af præmutationen er rask ( se dog senere), men en præmutation er ustabil, og kan blive til en fuld mutation (>200 repeats) i næste generation og dermed forårsage fragilt X syndrom. Det er dog kun ved videreførelse gennem en kvinde, at præmutationen kan ekspandere til en fuld mutation. Ved en fuld mutation bliver regulerende sekvenser methyleret, hvilket bevirker at genet lukkes ned og translationen ophører. Det er mangel på FMR1 protein, der forårsager fragilt X syndrom.

I de senere år har det vist sig, at kvinder med præmutation har øget risiko for tidlig menopause. Ca 20% får menopause før 40 års alderen (POF, premature ovarian failure). Mænd, der er bærere af en præmutation, har øget risiko for at udvikle FXTAS (fragile X- tremor- ataxia-syndrome) syndrom, som viser sig som intentionstremor og ataksi efter ca. 50-års alderen. Symptomerne kan muligvis relateres til øget transskription (øget mRNA). Dvs. FMR1 genets mutationer kan bevirke enten loss-of-function (fragilt X syndrom) eller gain-of function (FXTAS,POF).

FMR1 proteinet er et RNA bindende protein. I neuroner regulerer proteinet specifikke mRNAs lokalisation og hæmmer deres translation, og påvirker derved synapsers dannelse og funktion. FMRP ser desuden ud til at være involveret i RNAi apparatet. RNAi er et posttranskriptionelt maskineri til nedlukning af specifikke gener. FMRP indgår i eller er associeret til RISC komplekset og til DICER, der er centrale komponenter i RNAi apparatet. Det er derfor muligt, at defekt RNAi apparat, og dermed påvirket proteinsytese, kan være medvirkende årsag til sygdommens opståen.


Yderligere information

Projekter og forskere

Publikationer