Alfa map Site map Forside Udskriv E-mail Få teksten læst op
Søg
 
Gamle Landevej 7  -  2600 Glostrup  -  Tlf: 43260100  -  man-tor kl. 8.00-15.30, fre kl. 8.00-15.00
Om Kennedy Centret Organisation Medarbejdere Ledige stillinger Årsrapport m.m. Her bor vi Kontakt Om kennedy Links English - Limited version Laboratory analyses Laboratory pricelist Laboratory profile Exclusion of liability Research profile PKU, Fragile X and Rett syndrome Center for Fragilt X Forskning Synshandicap Øjenmalformationer og øjenudvikling Aniridi USHER syndrom Oculocutaneous albinism (OCA) AMD (aldersrelateret makuladegeneration) Autosomal dominant opticus atrofi Glaukom Mental retardering Gilles de Tourette Syndrom (GTS) Kromosomale ubalancer Fragilt X Down syndrom Kobberstofskiftet Menkes sygdom Funktionelle studier af ATP7A proteinet Udvikling af nye behandlingsmuligheder Epigenetik Maternel hypomethyleringssyndrom Aldersrelateret ændring i X-kromosom reaktivering PKU og beslægtede tilstande Phenylketonuri (PKU) Co-faktor BH4 og smerteforskning Familiær Dopa-responsiv dystoni Nyt fra forskningen Publikationer 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Tidligere publikationer Links Genetisk rådgivning Information Arvelig cancer rådgivning Sjældne kromosomafvigelser Lokationsnummer Priser Links - Genetisk rådgivning Laboratoriet English Nye analysetilbud Rekvisitioner Priser Vejledninger og downloads Kvalitetspolitik Synsregisteret Øjenklinikken Rekvisitioner Selvbetjening Links Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 28/5 2019
Kvalitetspolitik - Medicinsk genetisk laboratorium

Laboratorievirksomheden skal levere genetiske laboratorieydelser, som er af højeste faglige kvalitet, evidensbaserede, tidssvarende og som til stadighed udvikles gennem forskning. Laboratorieydelserne skal opfylde vore rekvirenters - og hermed patienternes - krav og behov, tage hensyn til patientsikkerheden samt leve op til myndighedskrav. Information om laboratorieanalyserne og deres resultater skal formidles fagligt korrekt og letforståeligt for modtagerne, og være ledsaget af et tilbud om genetisk rådgivning, når dette er relevant. Åbenhed og dialog med vore rekvirenter skal medvirke til at gøre patientforløb sammenhængende og helhedsorienterede.
Med fokus på vores kvalitetspolitik, har vi etableret et kvalitetsstyringssystem, som er opbygget efter DS/EN ISO 15189:2013 og akkrediteret af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond).

Akkreditering er bedømmelse af om laboratorier, certificerings- og inspektionsorganer opfylder krav i internationale standarder og dermed er kompetente til at udføre nærmere specificerede opgaver, f.eks. kalibrering af måleudstyr, prøvning af varer, certificering af virksomheders ledelsessystem eller udførelse af inspektionsopgaver.
 

ILAC DANAK logo